Par Dienvidkurzemes novada Bunkas, Embūtes, Gramzdas, Kalētu, Virgas un Vaiņodes pagastu administratīvo teritoriju dzīvojamo māju apsaimniekošanu, ūdensapgādes un notekūdeņu savākšanas pakalpojumiem un siltumapgādes pakalpojumu nodrošināšanu

Pamatojoties uz Dienvidkurzemes novada pašvaldības 07.10.2021. sēdes Nr.10., lēmumiem Nr. 8.§, 9.§ un 10.§ un 28.10.2021. sēdes Nr.11., lēmumiem Nr. 77.§, 78.§ un 79.§  SIA “PRIEKULES NAMI” no 2022.gada 1.janvāra ir pilnvaroti:

  • pārvaldīt un apsaimniekot pašvaldības dzīvojamās mājas Bunkas, Embūtes, Gramzdas, Kalētu, Virgas un Vaiņodes pagastu administratīvajās teritorijās,
  • nodrošināt centralizētus ūdensapgādes pakalpojumus, tai skaitā ūdens ieguve, sagatavošana, ūdens padeve no sagatavošanas līdz patērētājam Dienvidkurzemes novada Bunkas, Embūtes, Gramzdas, Kalētu un Vaiņodes pagastu administratīvajās teritorijās;
  • nodrošināt Dienvidkurzemes novada Bunkas, Gramzdas, Kalētu un Vaiņodes pagastu administratīvajās teritorijās centralizētus siltumapgādes pakalpojumus, tai skaitā ražošana, pārvade no sagatavošanas līdz patērētājam un sadale patērētājiem.

Pamatojoties uz iepriekš minētajiem lēmumiem, iedzīvotāji janvāra mēnesī saņems divus rēķinus

  1. Pagasta pārvaldes sagatavots rēķins par 2021.gada decembra mēnesi un
  2. SIA “PRIEKULES NAMI” sagatavots rēķins par esošā janvāra mēneša apsaimniekošanas maksu, īri un sadzīves atkritumu apsaimniekošanu, jo šo pakalpojumu maksas tiek aprēķinātas par esošo mēnesi.

 

Par rēķinu piegādi Bunkas, Embūtes, Gramzdas, Kalētu, Priekules, Virgas un Vaiņodes pagastu un Priekules pilsētas iedzīvotājiem

Informējam, ka saskaņā ar Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas Padomes 2021.gada 29.novembra lēmumu Nr.136  ir apstiprinātas izmaiņas VAS “Latvijas Pasts” universālā pasta pakalpojuma tarifiem, kas stāsies spēkā 2022.gada 1.janvārī.

Atsaucoties uz iepriekš minēto, SIA “PRIEKULES NAMI” rēķinu piegādes izmaksas ar VAS “Latvijas Pasts” starpniecību izmaksās 1,90 EUR ar PVN.

Aicinām iedzīvotājus pieteikties ikmēneša rēķina saņemšanai e-pastā (bez maksas), nosūtot pieprasījumu uz This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  vai zvanot pa tālr. 63467227

 

Par atkritumu apsaimniekošanas maksas izmaiņām pagastos

Konteinera tilpums (m3)

EUR 18,37 (t.sk. PVN par 1m3 apsaimniekošanu)

EUR 19,26 (t.sk. PVN par 1m3 apsaimniekošanu)

 

Maksa par atkritumu apsaimniekošanu no 01.01.2021.

Maksa par apsaimniekošanu no 01.01.2022.

0,12

2,20

2,31

0,24

4,40

4,62

0,66

12,12

12,72

1,10

20,21

21,19

Maiss 100 litri

2,08

2,17

No 2022.gada 1.janvāra PS “Vides pakalpojumi Liepājai” apsaimniekotajos reģionos Bunkas, Embūtes, Gramzdas, Kalētu, Virgas, un Vaiņodes pagastos ir paredzētas šādas izmaiņas atkritumu apsaimniekošanas maksā:

 

 Par patērētā ūdens skaitītāju rādījumu iesniegšanu Bunkas, Embūtes, Gramzdas, Kalētu, Virgas, un Vaiņodes iedzīvotājiem

SIA “Priekules nami” lūdz iedzīvotājus sākot ar 2022.gada janvāra mēnesi, katra mēneša pēdējā darba dienā noziņot patērētā ūdens skaitītāja rādījumus

 

1.Iesūtot rādījumus uz e-pastu This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

  1. Zvanot vai sūtot SMS pa mob.nr. 28328474 ( Elita)

3.Iemetot lapiņu ar rādījumu SIA “Priekules nami” pastkastītē, kas atrodas katras daudzdzīvokļu mājas 1 kāpņu telpā.

 

Privātmāju īpašnieki, uzņēmumi un iestādes ūdens skaitītāju rādījumus noziņo:

  1. Iesūtot rādījumus uz e-pastu This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
  2. Zvanot vai sūtot SMS pa mob.nr. 28328474 ( Elita)

 

Informācijā norādīt adresi un rādījumu.

 

Jautājumu vai neskaidrību gadījumā zvanīt:

                                                          Elita 28328474

                                                          Inita 63467227

 

 Par Dienvidkurzemes novada pašvaldības īpašumā vai tiesiskajā valdījumā esošo dzīvojamo telpu īres maksu

Saskaņā ar 30.11.2021. Dienvidkurzemes novada pašvaldības lēmumu Nr. 13, 22.§, ir apstiprināti Dienvidkurzemes novada pašvaldības saistošie noteikumi Nr. 14 “Par Dienvidkurzemes novada pašvaldības īpašumā vai tiesiskajā valdījumā esošo dzīvojamo telpu īres maksu” (Turpmāk – Noteikumi). Saskaņā ar Noteikumiem īres maksa gadā tiek noteikta 2.5% apmērā no kadastrālās vērtības, bet ne mazāk, kā 28 EUR gadā. Pašvaldības dzīvokļos dzīvojošajiem īrniekiem Dienvidkurzemes novada Bunkas, Embūtes, Gramzdas, Kalētu, Virgas, un Vaiņodes  pagastos jaunā īres maksa tiks piemērota sākot ar 2022. gada janvāra mēnesi.

Vairāk informācija:

https://likumi.lv/ta/id/328583-par-dienvidkurzemes-novada-pasvaldibas-ipasuma-vai-tiesiskaja-valdijuma-esoso-dzivojamo-telpu-ires-maksu