Sabiedrības ar ierobežotu atbildību “PRIEKULES NAMI” darbības mērķis ir uzņēmuma efektīgas darbības un pārvaldības nodrošināšana, kvalitatīva deleģēto pienākumu un pakalpojumu sniegšana, veicināt nekustamā īpašuma un inženierkomunikāciju uzturēšanu, attīstību, tādējādi paaugstinot iedzīvotāju dzīves kvalitāti. Sabiedrība ir sabiedrisko pakalpojumu sniedzējs ūdenssaimniecības un siltumapgādes nozarēs.

 

Uzņēmums nodarbojas ar:

  • dzīvojamo māju pārvaldīšanu un apsaimniekošanu atbilstoši normatīvo aktu prasībām, ņemot vērā māju īpašnieku finanšu iespējas;
  • dzīvojamo māju un tām piegulošo teritoriju sanitāro apkopi;
  • pašvaldības īpašumā esošo dzīvojamo telpu īres līgumu slēgšanu un nedzīvojamo telpu nomas līgumu slēgšanu, saskaņā ar Priekules novada pašvaldības lēmumiem;
  • ūdens ieguvi, attīrīšanu un piegādi, notekūdeņu savākšanu un attīrīšanu Priekules pilsētas, Virgas un Priekules pagastos;
  • asenizācijas pakalpojumu sniegšanu;
  • siltumenerģijas ražošanu un siltumenerģijas pārvadi, un siltumenerģijas tirdzniecību Priekules pilsētā;
  • Priekules pilsētas teritorijas uzturēšanas, labiekārtošanas un apzaļumošanas darbus;
  • Priekules pilsētas Mālkana un Lībju kapsētu uzturēšanu;
  • sadzīves atkritumu apsaimniekošanas organizēšanu Priekules pilsētā;
  • maksas pakalpojumu sniegšanu.