SIA "Priekules Nami"

Ķieģeļu iela 2a, Priekule

Dienvidkurzemes novads, LV-3434

 

Kontakti:

E-pasts: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Tālr.: 63452970

Administrācija:

Valdes locekle - 29175268

Tehniskais direktors- 27068302

Grāmatvedība:

Galvenā grāmatvede- 

Kase:

Ūdenssaimniecības daļa: 26797604

 

 Norēķinu rekvizīti:

Banka: Luminor Banka AS

      Konta numurs: LV41RIKO0002013198380
      SWIFT kods: RIKOLV2X

Banka: AS Swedbank

      Konta numurs: LV03HABA0551032177094
      SWIFT kods: HABALV22