Līguma priekšmets Iepirkuma identifikācijas numurs Iepirkuma procedūra Iepirkuma dokumenti Paziņojuma publikācijas datums IUB mājaslapā Pieteikumu / piedāvājumu iesniegšanas termiņš Piegādātāja nosaukums Līgumcena Līguma izpildes termiņš
 Siltumenerģijas ražošana un piegāde Priekules pilsētas iestāžu un daudzdzīvokļu dzīvojamo māju vajadzībām Priekulē, Priekules novadā  SIAPN2021/1/SPSIL  SPSIL Atklāts konkurss  Iepirkuma dokumenti pieejami EIS: šeit  22.05.2021.  21.06.2021.      
 „Malkas piegāde SIA’’ Priekules nami’’ 2021. – 2022.gada apkures sezonai- 2.kārta”  Nr.PN/CA/02

 Cenu aptauja

Nolikums

Veidlapa dalībniekiem

 01.11.2021.  10.11.2021. Lēmums    
„Malkas piegāde SIA’’ Priekules nami’’ 2022. – 2023.gada apkures sezonai-1. kārta” Cenu aptaujas identifikācijas Nr.PN/CA/2022/01  

Nolikums

30.03.2022. 13.04.2022. Lēmums par pārtraukšanu    

Malkas piegāde SIA ‘’Priekules nami’’ 2022.-2023. gada apkures sezonai 2.kārta

 Nr. PN/CA/2022/02  

Nolikums 

Cenu aptauja

25.04.2022.   29.04.2022.      
 Malkas piegāde SIA ‘’Priekules nami’’ 2022.-2023. gada apkures sezonai 3.kārta  Nr. PN/CA/2022/03  

Nolikums  

Cenu aptauja

 25.04.2022. 29.04.2022.       
 Malkas piegāde SIA ‘’Priekules nami’’ 2022.-2023. gada apkures sezonai 4.kārta Nr. PN/CA/2022/04   

Nolikums 

Cenu aptauja

25.04.2022.  29.04.2022.       
 Malkas piegāde SIA ‘’Priekules nami’’ 2022.-2023. gada apkures sezonai 5.kārta Nr. PN/CA/2022/05   

Nolikums 

Cenu aptauja

 25.04.2022. 29.04.2022.       
 Malkas piegāde SIA ‘’Priekules nami’’ 2022.-2023. gada apkures sezonai 6.kārta Nr. PN/CA/2022/06   

 Nolikums

Cenu aptauja

 25.04.2022. 29.04.2022.       
 Malkas piegāde SIA ‘’Priekules nami’’ 2022.-2023. gada apkures sezonai 7.kārta Nr. PN/CA/2022/07   

 Nolikums

Cenu aptauja

 25.04.2022. 29.04.2022.       
„Degvielas iegāde SIA “Priekules nami” vajadzībām” SIAPN2022/1/PIL   Iepirkums izbeigts bez rezultāta   28.06.2022 11.07.2022.  Lēmums par pārtraukšanu     
 „Degvielas iegāde SIA “Priekules nami” vajadzībām” SIAPN2022/2/PIL   

Pretendenta pieteikums

Finanšu piedāvājums

Personas apliecinājums

Tehniskā specifikācija - piedāvājums

Apakšuzņēmēja apliecinājums

Nolikums

Vispārīgās vienošanās projekts

24.08.2022.  09.09.2022. plkst 14:00      
“Elektroenerģijas iegāde SIA „Priekules nami” vajadzībām” SIAPN2022/3/PIL Atklāts konkurss Publisko iepirkumu likumā noteiktajā kārtībā

Personas apliecinājums

Tehniskā specifikācija

Apakšuzņēmēja apliecinājums

Pretendenta pieteikums

Vispārīgās vien. projekts

Finanšu piedāvājums

Nolikums

22.09.2022. 24.10.2022.      
DAUDZDZĪVOKĻU DZĪVOJAMĀS MĀJAS AIZPUTES IELĀ 3, PRIEKULĒ  ENERGOEFEKTIVITĀTES PASĀKUMU VEIKŠANA Nr. 2023-01

 Tirgus izpēte

Instrukcija

Pielikums 1

Pielikums 2

Pielikums 3

Pielikums 4

  06.03.2023.        
DAUDZDZĪVOKĻU DZĪVOJAMĀS MĀJAS LIEPĀJAS IELĀ 11B, PRIEKULĒ  ENERGOEFEKTIVITĀTES PASĀKUMU VEIKŠANA Nr. 2023-02

Tirgus izpēte

Instrukcija

Pielikums 1

Pielikums 2

Pielikums 3

Pielikums 4

         

Malkas piegāde SIA’’ Priekules nami’’ 2023. – 2024.gada apkures sezonai-1. kārta”

Nr. PN/CA/2023/01   Cenu aptauja

Nolikums

09.05.2023.  17.05.2023.       
 Malkas piegāde SIA’’ Priekules nami’’ 2023. – 2024.gada apkures sezonai-2. kārta” Nr. PN/CA/2023/02   Cenu aptauja  Nolikums   09.05.2023.  17.05.2023.       
 Malkas piegāde SIA’’ Priekules nami’’ 2023. – 2024.gada apkures sezonai-3. kārta” Nr. PN/CA/2023/03   Cenu aptauja  Nolikums   09.05.2023. 17.05.2023.        
Malkas piegāde SIA’’ Priekules nami’’ 2023. – 2024.gada apkures sezonai-4. kārta” Nr. PN/CA/2023/04    Cenu aptauja Nolikums  09.05.2023. 17.05.2023.        
Malkas piegāde SIA’’ Priekules nami’’ 2023. – 2024.gada apkures sezonai-5. kārta” Nr. PN/CA/2023/05    Cenu aptauja Nolikums   09.05.2023. 17.05.2023.        
Malkas piegāde SIA’’ Priekules nami’’ 2023. – 2024.gada apkures sezonai-6. kārta” Nr. PN/CA/2023/06    Cenu aptauja Nolikums  09.05.2023.  17.05.2023.        
„Malkas piegāde SIA’’ Priekules nami’’ 2023. – 2024.gada apkures sezonai 1.-6. kārta” Nr. PN/CA/2023/01-06  Cenu aptauja Piedāvājumi          

Apspriede ar piegādātajiem pirms atklātā konkursa uzsākšanas projektam „Daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas Raiņa ielā 62, Vaiņode energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumi”

 Nr. SIAPN/2023/AP/1  Apspriede ar piegādātajiem

Noteikumi

Nolikuma projekts

Ēkas energoaudita dokumentācija

Vizuāli tehniskā apsekojuma atzinums

Tehniskās specifikācijas projekts

Ēkas inventarizācijas lieta 

Ziņojums par apspriedi

 

 20.07.2023. līdz 2023.08.04.       
“DAUDZDZĪVOKĻU DZĪVOJAMĀS MĀJAS RAIŅA IELĀ 62, VAIŅODĒ ENERGOEFEKTIVITĀTES PASĀKUMI”.  SIAPN/2023/1/PIL  Atklāts konkurss  

Nolikums ar pielikumiem

Pielikumi

 16.08.2023. 12.09.2023.       
Apspriede ar piegādātajiem pirms atklātā konkursa uzsākšanas projektam “DAUDZDZĪVOKĻU DZĪVOJAMĀS MĀJAS AIZPUTES IELA 3, PRIEKULE ENERGOEFEKTIVITĀTES PASĀKUMI”.

SIAPN/2023/AP/2

 
Apspriede ar piegādātajiem 

Nolikums

Tehniskā specifikācija

Darbu grafiks

Energoaudita dokumentācija

Vizuāli tehniskā apsekojuma atzinums

Inventarizācijas lieta

Komisijas protokols

18.08.2023.   līdz 01.09.2023.      
 Apspriede ar piegādātājiem „Elektroenerģija SIA “Priekules nami” vajadzībām”

SIAPN/2023/AP/3

Apspriede ar piegādātajiem

 Līguma projekts

Tehniskā specifikācija

Kvalifikācijas prasības

Paziņojums par apspriedi

05.09.2023.   19.09.2023.      
“Elektroenerģija SIA „Priekules nami” vajadzībām”

SIAPN2023/2/PIL

Atklāts konkurss  

Pretendenta pieteikums

Finanšu piedāvājums

Tehniskā specifikācija

Personas apliecinājums

Apakšuzņēmēja apliecinājums

Līguma projekts

Nolikums

31.10.2023. 29.11.2023.      
“DAUDZDZĪVOKĻU DZĪVOJAMĀS MĀJAS AIZPUTES IELA 3, PRIEKULE ENERGOEFEKTIVITĀTES PASĀKUMI”.

SIAPN2023/3/PIL

Atklāts konkurss  

Nolikums

Pieteikums

Darba uzdevums

Apliecinājums par vidējo finanšu apgrozījumu

Tehniskā specifikācija

Kalendārais darbu izpildes grafiks

Pretendenta veikto būvdarbu objektu saraksts (projektēšana)

Pretendenta veikto būvdarbu objektu saraksts (būvdarbi)

Piesaistīto speciālistu saraksts

CV forma piedāvātajam personālam

Būvobjekta apsekošanas lapa

Būvlaukuma pieņemšanas-nodošanas akts

Informācija par apakšuzņēmējiem

Finanšu piedāvājuma forma

Saimnieciski visizdevīgākā piedāvājuma noteikšanas kārtība

Iepirkuma līguma projekts

Energoaudita dokumentācija

Tehniskā apsekošana

Inventarizācijas lieta

21.12.2023. 23.01.2024. Iepirkuma procedūra pārtraukta