Līguma priekšmets Iepirkuma identifikācijas numurs Iepirkuma procedūra Iepirkuma dokumenti Paziņojuma publikācijas datums IUB mājaslapā Pieteikumu / piedāvājumu iesniegšanas termiņš Piegādātāja nosaukums Līgumcena Līguma izpildes termiņš
 Siltumenerģijas ražošana un piegāde Priekules pilsētas iestāžu un daudzdzīvokļu dzīvojamo māju vajadzībām Priekulē, Priekules novadā  SIAPN2021/1/SPSIL  SPSIL Atklāts konkurss  Iepirkuma dokumenti pieejami EIS: šeit  22.05.2021.  21.06.2021.      
 „Malkas piegāde SIA’’ Priekules nami’’ 2021. – 2022.gada apkures sezonai- 2.kārta”  Nr.PN/CA/02

 Cenu aptauja

Nolikums

Veidlapa dalībniekiem

 01.11.2021.  10.11.2021. Lēmums    
„Malkas piegāde SIA’’ Priekules nami’’ 2022. – 2023.gada apkures sezonai-1. kārta” Cenu aptaujas identifikācijas Nr.PN/CA/2022/01  

Nolikums

30.03.2022. 13.04.2022. Lēmums par pārtraukšanu    

Malkas piegāde SIA ‘’Priekules nami’’ 2022.-2023. gada apkures sezonai 2.kārta

 Nr. PN/CA/2022/02  

Nolikums 

Cenu aptauja

25.04.2022.   29.04.2022.      
 Malkas piegāde SIA ‘’Priekules nami’’ 2022.-2023. gada apkures sezonai 3.kārta  Nr. PN/CA/2022/03  

Nolikums  

Cenu aptauja

 25.04.2022. 29.04.2022.       
 Malkas piegāde SIA ‘’Priekules nami’’ 2022.-2023. gada apkures sezonai 4.kārta Nr. PN/CA/2022/04   

Nolikums 

Cenu aptauja

25.04.2022.  29.04.2022.       
 Malkas piegāde SIA ‘’Priekules nami’’ 2022.-2023. gada apkures sezonai 5.kārta Nr. PN/CA/2022/05   

Nolikums 

Cenu aptauja

 25.04.2022. 29.04.2022.       
 Malkas piegāde SIA ‘’Priekules nami’’ 2022.-2023. gada apkures sezonai 6.kārta Nr. PN/CA/2022/06   

 Nolikums

Cenu aptauja

 25.04.2022. 29.04.2022.       
 Malkas piegāde SIA ‘’Priekules nami’’ 2022.-2023. gada apkures sezonai 7.kārta Nr. PN/CA/2022/07   

 Nolikums

Cenu aptauja

 25.04.2022. 29.04.2022.       
„Degvielas iegāde SIA “Priekules nami” vajadzībām” SIAPN2022/1/PIL   Iepirkums izbeigts bez rezultāta   28.06.2022 11.07.2022.  Lēmums par pārtraukšanu     
 „Degvielas iegāde SIA “Priekules nami” vajadzībām” SIAPN2022/2/PIL   

Pretendenta pieteikums

Finanšu piedāvājums

Personas apliecinājums

Tehniskā specifikācija - piedāvājums

Apakšuzņēmēja apliecinājums

Nolikums

Vispārīgās vienošanās projekts

24.08.2022.  09.09.2022. plkst 14:00      
“Elektroenerģijas iegāde SIA „Priekules nami” vajadzībām” SIAPN2022/3/PIL Atklāts konkurss Publisko iepirkumu likumā noteiktajā kārtībā

Personas apliecinājums

Tehniskā specifikācija

Apakšuzņēmēja apliecinājums

Pretendenta pieteikums

Vispārīgās vien. projekts

Finanšu piedāvājums

Nolikums

22.09.2022. 24.10.2022.      
DAUDZDZĪVOKĻU DZĪVOJAMĀS MĀJAS AIZPUTES IELĀ 3, PRIEKULĒ  ENERGOEFEKTIVITĀTES PASĀKUMU VEIKŠANA Nr. 2023-01

 Tirgus izpēte

Instrukcija

Pielikums 1

Pielikums 2

Pielikums 3

Pielikums 4

  06.03.2023.        
DAUDZDZĪVOKĻU DZĪVOJAMĀS MĀJAS LIEPĀJAS IELĀ 11B, PRIEKULĒ  ENERGOEFEKTIVITĀTES PASĀKUMU VEIKŠANA Nr. 2023-02

Tirgus izpēte

Instrukcija

Pielikums 1

Pielikums 2

Pielikums 3

Pielikums 4