Administrācija:

 Valdes locekle - 29175268

Tehniskais direktors- 26209282

Grāmatvedība- 63467227

Galvenā grāmatvede- 22463879

Kase- 63452970

Ūdenssaimniecības daļa- 28328474

Ūdenssaimniecības avārijas dienests- 26281904

Nekustamo īpašumu pārvaldnieks- 25557888

 

 

 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.