Dienvidkurzemes novada pašvaldības līdzfinansējums ūdensapgādes un kanalizācijas pieslēgumiem

SIA "Priekules nami" informē, ka projekta  “Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Priekules aglomerācijā, 2. kārta”, projekta Nr. 5.3.1.0/17/I/030, ietvaros ir iespējams pieslēgt savu īpašumu pie centralizētas ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmas, kā arī saņemt pašvaldības līdzfinansējumu. 

Lasīt vairāk: https://www.dkn.lv/lv/jaunums/dienvidkurzemes-novada-pasvaldiba-izsludina-konkursu-lidzfinansejuma-sanemsanai-dzivojamas-majas-pieslegsanai-centralizetajiem-udensapgades-unvai-kanalizacijas-tikliem-2 

14/11/2023

 


Dienvidkurzemes novada pašvaldības līdzfinansējums ūdensapgādes un kanalizācijas pieslēgumiem

 

SIA "Priekules nami" informē, ka projekta  “Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Priekules aglomerācijā, 2. kārta”, projekta Nr. 5.3.1.0/17/I/030, ietvaros ir iespējams pieslēgt savu īpašumu pie centralizētas ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmas.

 

Lasīt vairāk...

 

30.06.2023.

 

Projekta Nr. 5.3.1.0/17/I/030 “Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Priekules aglomerācijā, 2.kārta”  
publicitātes raksti:

 

Pieslēgšanās kārtība pie centrālās kanalizācijas tīkliem

Publikācijas 2022.g.(augusts)

Publikācijas 2022. g.

Publikācijas 2021. g.

Publikācijas 2020. g.