SIA "Priekules nami" informē, ka  kapitālsabiedrības valde ir apstiprinājusi siltumenerģijas apgādes tarifu 120.48 Eur/bez pvn (1 Mwh), kurš stāsies spēkā ar 2022. gada 1. oktobri. Minētais tarifs tiks piemērots šādās apdzīvotās vietās:

1. Bunka;

2. Gramzda;

3.Kalēti;

4. Priekule;

5. Vaiņode.

 

* Ekonomikas ministrija. Valsts atbalsts mājsaimniecībām 2022/2023 apkures sezonā. Pieejams:https://www.em.gov.lv/lv/valsts-atbalsts-20222023-apkures-sezona

 

Apstiprinot grozījumus “Energoresursu cenu ārkārtēja pieauguma samazinājuma pasākumu likumā”Ministru kabinetā un Saeimā atbalstīti vairāki atbalsta instrumenti energoresursu cenu pieauguma kompensēšanai mājsaimniecībām, kas apkurē izmanto elektroenerģiju, dabasgāzi, koksnes briketes, koksnes granulas un malku, kā arī centralizētās siltumapgādes pakalpojumu. Laika periodā no 2022. gada 1. oktobra līdz līdz 2023. gada 30. aprīlim tiks sniegts atbalsts centralizētās siltumenerģijas pakalpojuma maksas kompensācijai. Centralizētās siltumapgādes  tarifu robežās no 68-150 Eur/Mwh valsts kompensēs 50 %. Tarifa daļu, kas pārsniedz 150 Eur/mwh  valsts kompensēs 90 %. Atbalsts mājsaimniecībām tiks piešķirts automātiski, tas nozīmē to, ka pakalpojuma saņēmējam atlaide tiks iekļauta ikmēneša rēķinā un nekādas papildus darbības nebūs jāveic.

Kompensācijas aprēķina piemērs:

SIA "Priekules nami'' tarifs 2022./2023. gada apkures sezonā būs 120,48 Eur/ Mwh(bez pvn), tad

1. 120.48-68=52.48 Eur/Mwh, bez pvn (50% no šīs summas kompensēs valsts);

2. 52.48x0.50=26.24 Eur/Mwh, bez pvn ( šo summu kompensē valsts);

3. 120.48-26.24=94.24 Eur/Mwh, bez pvn (gala siltumapgādes tarifs, koriģēts ar valsts atbalstu). 


 

Lai aprēķinātu provizoriskas izmaksas par apkuri (dzīvoklī) ir jāveic šādas darbības:

 1. Jāvēršas pie apsaimniekotāja, lai noskaidrotu daudzīvokļu mājas kopējo siltumenerģijas patēriņu;

2. Jānoskaidro kopējā dzīvokļa platība;

3. Jānoskaidro aktuālais siltumenerģijas tarifs;

4. Jānoskaidro daudzdzīvokļu mājas apkurināmā platība;

5. Jāveic aprēķins.

Piemērs: 

  • daudzīvokļu mājas patēriņš ir 15 Mwh (mēnesī);
  • mājas kopējā apsildāmā platība ir 1500 m2;
  • tarifs 94.24 Eur/ Mwh, bez pvn;
  • dzīvokļa platība 54 m2;

94.24x15=1413.60 Eur/ bez pvn(kopējās siltumenerģijas izmaksas visai daudzīvokļu mājai);

1413.60:1500=0.94 Eur/m2(1m2 izmaksas attiecīgajā mēnesī);

54*0.94=50.76 Eur/ bez pvn (dzīvokļa kopējās izmaksas par apkuri dotajā mēnesī).