Ūdens skaitītāju rādījumu paziņošana:

1. Privātmāju klientiem - katru kalendāro mēnesi no 1. līdz 6. datumam;

2.Daudzdzīvokļu māju klientiem- katru kalendāro mēnesi (pēdējā mēneša darba diena);

3.Pārējiem klientiem - atbilstoši noslēgtajam ūdenssaimniecības pakalpojumu līgumam. 


 Ūdens skaitītāja rādījumus var paziņot:

SIA "Priekules nami" ūdenssaimniecības daļa: 26797604;

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. , norādot precīzu adresi un ūdens skaitītāja rādījumu;

Daudzdzīvokļu māju iedzīvotājiem ir iespēja ūdens skaitītāja rādījumus nodot kāpņutelpā 

īpaši ierīkotā pastkastītē ar nosaukumu - SIA "Priekules nami" rādījumu paziņošana.

(uz nelielas papīra lapiņas ir jānorāda klienta adrese un ūdens skaitītāja rādījums)


Siltuma skaitītāju rādījumu paziņošana:

 SIA "Priekules nami" informē, ka tiem iedzīvotājiem, kuri ir pieslēgti pie centrālās siltumapgādes 

sistēmas, siltumenerģijas uzskaites skaitītāja rādījumi nav jāpaziņo, jo to nodrošina namu apsaimniekotājs.